Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος ή/και Αστικής Ευθύνης

Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος

 

Απευθύνεται στον εργοδότη και στο προσωπικό της επιχείρησής του και παρέχει 24ωρη κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης ολικής ή μερικής  ανικανότητας αλλά και ιατροφαρμακευτικών δαπανών, προσφέροντάς τους οικονομική εξασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος.

 

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης

 

Απευθύνεται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και παρέχει κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους ή στο έμμισθο προσωπικό του που θα συμβούν λόγω της δραστηριότητάς του στις/ή γύρω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του.

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος ή/και Αστικής Ευθύνης

1. Στοιχεία επιχείρησης

Επιλέξτε Κατηγορία
Επιλέξτε Χρήση