Υγεία

Mediσυν3

Από:1/7/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:21/9/2020    Εώς:30/6/2021

Όροι ασφάλισης

Από:24/1/2020    Εώς:20/9/2020

Όροι ασφάλισης

Από:23/7/2019    Εώς:23/1/2020

Όροι ασφάλισης

Mediσυν2

Από:16/10/2018    Εώς:22/7/2019

Όροι ασφάλισης

Από:1/11/2016    Εώς:15/10/2018

Όροι ασφάλισης

Alpha Global Medical Care

Από:1/7/2022    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:1/5/2022    Εώς:30/6/2022

Όροι ασφάλισης

Από:1/1/2022    Εώς:30/4/2022

Όροι ασφάλισης

Από:1/11/2021    Εώς:31/12/2021

Όροι ασφάλισης

Από:1/7/2021    Εώς:31/10/2021

Όροι ασφάλισης

Από:28/1/2020    Εώς:30/6/2021

Όροι αφάλισης

Από:23/7/2019    Εώς:27/1/2020

Όροι ασφάλισης

Από:1/11/2016    Εώς:22/7/2019

Όροι ασφάλισης

Mediσυν Classic

Από:1/9/2017    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:1/10/2016    Εώς:31/8/2017

Όροι ασφάλισης

Mediσυν Extra

Από:1/9/2017    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:1/10/2013    Εώς:31/8/2017

Όροι ασφάλισης

Mediσυν Care (Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη)

Από:1/4/2016    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Alpha Yγεία για Όλους Premium (Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη)

Από:1/5/2022    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:1/1/2022    Εώς:30/4/2022

Όροι ασφάλισης

Από:1/11/2021    Εώς:31/12/2021

Όροι ασφάλισης

Από:1/5/2020    Εώς:31/10/2021

Όροι ασφάλισης

Από:1/11/2016    Εώς:30/4/2020

Όροι ασφάλισης

Alpha Υγεία για Όλους Classic (Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη)

Από:1/7/2017    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:1/12/2013    Εώς:30/6/2017

Όροι ασφάλισης

Mediσυν3 Ειδικό

Από:1/7/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:29/1/2020    Εώς:30/6/2021

Όροι ασφάλισης

Από:23/7/2019    Εώς:28/1/2020

Όροι ασφάλισης

Mediσυν2 Ειδικό

Από:17/2/2017    Εώς:22/7/2019

Όροι ασφάλισης

Αυτοκίνητο

Εξασφάλιση

Από:1/7/2022    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:1/11/2021    Εώς:30/6/2022

Όροι ασφάλισης

Από:10/6/2021    Εώς:31/10/2021

Όροι ασφάλισης

Από:1/7/2017    Εώς:9/6/2021

Όροι ασφάλισης

Από:13/7/2017    Εώς:30/6/2017

Όροι ασφάλισης

Από:1/3/2015    Εώς:12/7/2017

Όροι ασφάλισης

Alpha Safe Auto

Από:1/11/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:13/7/2017    Εώς:31/10/2021

Όροι ασφάλισης

Από:1/3/2015    Εώς:12/7/2017

Όροι ασφάλισης

Κατοικία

Home4all Classic

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:7/12/2015    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

Από:15/7/2013    Εώς:6/12/2015

Όροι ασφάλισης

Home4all Premium

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:7/12/2015    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

Από:15/7/2013    Εώς:6/12/2015

Όροι ασφάλισης

Κατοικία

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:21/10/2014    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

Κατοικία Βασικό

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:21/10/2014    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

Κατοικία σε αξία καινουργούς

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:21/10/2014    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

Κατοικία Plus

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:21/10/2014    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

ΜaxiHome

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:21/10/2014    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

Επιλεγμένες Παροχές Κατοικίας/επιχείρησης

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Από:21/10/2014    Εώς:3/3/2021

Όροι ασφάλισης

Alpha Home Insurance Basic

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Alpha Home Insurance Superior

Από:4/3/2021    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Αστική ευθύνη

Όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Από:1/7/2016    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης εργοδότη

Από:1/7/2016    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης από Ελαττωματικά προϊόντα (Occurrence Trigger)

Από:1/7/2016    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης

Όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης από Ελαττωματικά προϊόντα (Claims Made Trigger)

Από:1/7/2016    Εώς:Σήμερα

Όροι ασφάλισης