Στην Generali εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και επιδιώκουμε την άριστη συνεργασία μας, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα ερωτήματα και τυχόν παρατηρήσεις σας. Παρά την προσπάθειά μας αυτή, ενδεχομένως να έχετε κάποιο παράπονο για το οποίο θέλετε να επιστήσετε την προσοχή μας. Το Τμήμα Παραπόνων είναι πάντα στη διάθεσή σας για  να λάβει τις παρατηρήσεις σας, να ασχοληθεί με κάθε μία περίπτωση προσωπικά και να σας απαντήσει έγκυρα και υπεύθυνα. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διαχειριστούμε τα θέματα που σας αφορούν με ακεραιότητα και προσήλωση.


Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής παραπόνων

Μπορείτε να μας αποστείλετε το παράπονό σας, μέσω:

1. Συμπλήρωσης της παρακάτω φόρμας υποβολής παραπόνου.


2. Αποστολής e-mail στο complaintsdepartment@generali.gr,

fax: +30 210 726 8850
ταχυδρομείου: προς το Τμήμα Παραπόνων Generali, Μιχαλακοπούλου 48 , 115 28 Αθήνα , ή


3. Επικοινωνίας με το Τμήμα Παραπόνων προκειμένου να εκφράσετε το παράπονό σας. Υπεύθυνη για την διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων είναι η κα Αναστασία Χριστοδουλίδη με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε : 

e-mail: complaintsdepartment@generali.gr


Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων – Αιτιάσεων

Εντός 50 ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος ή παραπόνου σας, θα σας αποστείλουμε έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση. Εάν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση, εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που η απάντηση της Εταιρίας δεν ικανοποιεί ή καλύπτει το παράπονο ή θέμα που σας αφορά, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές (ενδεικτικά):


Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελευθερίου Βενιζέλου 21,10250 Αθήνα
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
Fax: 210 3205437-8


Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549


Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414


Διευκρίνιση: Η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων του διαμαρτυρόμενου.